DOGBIKER

Cykla säkert och disciplinerat med din hund

Dogbiker är en nyplanerad produkt och en trendig tilläggsutrustning till din cykel. Med den nya Dogbikern kör du upp din hund och dig själv till god kondition och utmärkt muskulatur!

Dogbikern är trygg på grund av sin enastående enkla och funktionella konstruktion. Ifall din hund gör en oväntad manöver, gör du endast en liten och reflexiv korrigering av balansen! Också för tjejer är det lätt att cykla med stora hundar s¨här utrustad.

Installation

Det är lätt att installera Dogbikern. Du kan placera Dogbikern på vilken sida av cykeln du själv vill. Gör som följer:

   

Dogbikern installeras under bakaxelns mutter. Ifall det finns en bricka under muttern, placera den ytterom skeden. Detta för att det är viktigt att uppnå stor friktion mellan skeden och gaffeln. Skeden har därtill två parallella hål. I det ena av dem skruvas en 5mm lång bult in varvid skeden hindras från att vrida runt.

Om cykeln är försedd med externa växlar som nedanom muttern ger för litet utrymme att montera dogbikern på ovan angivet sätt kan man också svänga skeden uppochner.

När en flerväxlad trumma har en flikförsedd bricka som skall förhindra själva axeln från att gå runt, flyttas brickan till insidan av gaffeln och med fliken vänd utåt. I detta fall är endast Dogbikerns sked mellan muttern och gaffeln.

Hur spänns hunden i

Strängen mellan halsbandet eller seldonet och Dogbikern knyts i båda ändar med en fiskarstek. Snöret levereras i sådan längd att det kan förkortas vid behov. För att undvika rispande kapas strängen genom upphettning (t.ex. med lödkolv). Snodden knyts upp på nytt med en likadan knut. Snörlängden bör vara sån att hunden inte med sin framtass hamnar under framhjulet.

Medföljande reservsnöre med hake användes så att hunden därmed kopplas till cykelramen medelst en pålstek. Detta för att förhindra hunden från att byta sida bakom cykeln och för att göra ekipaget smalare vilket är viktigt i trafiken. Kolla alltid knutarna före en cykeltur!

Dogbikerns balansegenskaper är så goda att det inte bereder några svårigheter att installera två dogbikers på en cykel. Cyklandet skänker då minst dubbel tillfredsställelse.

Dogbiker knopar

Pålstek Fiskarstek

Dogbikerns delar

Leveransen består av:
  • Emaballaget
  • Fjäder med färdig iskruvad bult
  • Mutter (M8, Nyloc)
  • Sked för angöring av fjädern till bakaxeln
  • 2 rep med snabbhakar
  • Bruksanvisning

Cyklande med hund i allmänhet

Det är välgörande för valpens utveckling att cykla med den. Du kan börja smått redan när valpen är 6 månader gammal. Några grundprinciper är dock viktiga att komma ihåg;

Man får inte göra för långa turer. Du kan börja från sträckor på 1,5 - 2 kilometer. Du måste låta din hund bestämma hastigheten. I små portioner kan du sedan förlänga turerna. Du upprätthåller en god grundkondition redan med 5 - 6 kilometers dagliga länkar. På samma sätt som vid träning med människor behöver också din hund vilodagar. Därför är det lämpligt att cykla med hunden 4 - 5 gånger per vecka.

Leveransvillkor:

Se: Kontaktuppgifter